Shacal JALLI

Hündin 14.01.1996 braun FIN 11762/96

Shacal LOITSU
FIN SF 16089/92

Peski MUHVI
FIN SF 13201X/82

Peski CEEPUNHUTSI
FIN SF 05532A/73

Velho HULI
FIN SF 04759/69

CEEPU (SF 02346H/73)
FIN SF 02346H/73

Peski SAIHKI
FIN SF 06183Q/81

Peski MUSTE
FIN SF 05458Q/79

Peski KILKURA
FIN SF 076057/78

Shacal NUHPPIR
FIN SF 12616/88

UULA (SF 079223/85)
FIN SF 079223/85

Peski MUSTE
FIN SF 05458Q/79

KAIRA
FIN SF 24846D/83

Peski HYRRÄ
FIN SF 19342E/80

Peski KOIRA Tricolor schwarz
FIN SF187325/78

Peski MUOTKA
FIN SF 05457P/79

Nutukas KUURA braun & tan
FIN SF10704/93

Tsabba LORJUS Braun mit Abzeichen
FIN SF30353/87

Peski REKKU schwarz
FIN SF235000/83

Unbekannt

Peski NOITA
FIN SF 187314/78

Peski SUPI
FIN SF 07738P/82

Peski KOIRA Tricolor schwarz
FIN SF187325/78

Peski SUTI
X009579

Nutukas TOSCA braun
FIN SF06313/91

Peski JEPPE
FIN SF 236120/81

Peski KOIRA Tricolor schwarz
FIN SF187325/78

Peski KIIRA
FIN SF5550/77

NILLA (SF16708/89) braun
FIN SF16708/89

TIKKI (SF 199753/84)
FIN SF 199753/84

Unbekannt

Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank

© 2015-2018 Impressum | Datenschutz | ANB • powerd by BREED Master